Adaptační kurz žáků šestého ročníku

Adaptační kurz žáků šestého ročníku

Na letošní adaptační kurz šestého ročníku jsme odjeli do areálu Hálova mlýna u Lažánek. Ve středu ráno na nás u školy čekaly dva autobusy, které nás zavezly až před práh našeho dočasného domova. Na kurz odjelo celkem 74 žáků z VI.ABC, tři třídní učitelé, tři asistenti pedagoga a školní psycholožka pro zachování celkového duševního zdraví všech účastníků. Na místě byl pro nás připraven program od lektorů, kteří se specializují na zážitkovou pedagogiku. Cílem bylo položit pevné základy pro vybudování zdravého, soudržného a spolupracujícího týmu (třídního kolektivu) tvořeného žáky, třídním učitelem a asistentem pedagoga. Věříme, že jsme základy vytvořili silné a že  nic nebude bránit tomu, abychom do devátého ročníku vybudovali kolektiv, na který budeme rádi vzpomínat, dokud nám bude paměť sloužit.☺

[wppa type=“content“ album=“266″]Any comment[/wppa]