záloha stránek, nejsou zde aktuální informace

Dokumenty ke stažení

Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování
DOCX ODT PDF

Osobní list žáka
DOC ODT PDF

Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte
DOCX ODT PDF

Žádost o dodatečný odklad školní docházky
DOC ODT PDF

Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání
DOCX ODT PDF

Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka
DOCX ODT PDF

Žádost o uvolnění žáka z vyučování – 1. stupeň
DOCX ODT PDF

Žádost o uvolnění žáka z vyučování – 2. stupeň
DOC ODT PDF

Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova
DOCX ODT PDF

Žádost o přednostní stravování
DOCX PDF

Žádost o uvolnění z vyučování z důvodu tréninku
DOC PDF