Třídní schůzky a hovorové hodiny

Třídní schůzky a hovorové hodiny

V pondělí 24. listopadu proběhne čtvrtletní pedagogická rada.
V prvních až čtvrtých třídách se v 16 h konají třídní schůzky, pro pátý až devátý ročník probíhají od 16 h hovorové hodiny.
Setkání rodičů žáků devátého ročníku s výchovnou poradkyní školy proběhne v 16 hodin ve školní klubovně (přízemí). Budete zde informováni o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2014/2015.