Informace ŠD – organizace prvního týdne

Informace ŠD – organizace prvního týdne

  • Rozmístění dětí – pondělí 2. 9. 2019
    • II. třídy – odchází po vyučování do ŠD Byteček
    • III. třídy – odchází po vyučování do ŠD Domeček
    • Od 12.30 h si vyzvedávejte všechny děti v ŠD Domečku.
  • Rozmístění dětí – úterý 3. 9. 2019
    • Od 12.45 h si můžete děti vyzvednout:


Rozmístění dětí od středy 4. 9. 2019 platí dle tabulky Organizace ŠD – umístění dětí do oddělení.

Děkujeme za spolupráci.