Kariérové poradenství: Návštěva SPŠ a VOŠ Sokolská pro žáky 9. ročníku

Kariérové poradenství: Návštěva SPŠ a VOŠ Sokolská pro žáky 9. ročníku

Ve čtvrtek 7. března 2019 jsme navštívili program „Technické novinky na Sokolské“. Žáci byli v rámci programu seznámeni se základními informacemi týkajícími se školy a jejími možnosti, jež probíhají nad rámec výuky. Následovala prohlídka školy, kde jsme například jako první mohli vidět novou učebnu 3D projekce s virtuální realitou, dále následovaly učebny počítačové grafiky, učebna praktické výuky věnovaná oboru automatizace a programování CNC strojů. V učebně počítačové grafiky měli žáci možnost zhlédnout ročníkovou práci studentů čtvrtého ročníku ve specializovaném software Solidworks.  Žáci si také vyzkoušeli práci s počítačem s 3D a VR brýlemi (virtuální realita) a v učebně automatizace zapojili obvody s funkcemi AND, OR a jejími kombinacemi obohacenými prvkem signalizace.  Závěrem programu byla žákům ukázána práce moderních CNC strojů, jejichž výsledkem byly výrobky z umělého dřeva ve tvarech srdce a autíčka.