Co se dělo v klubu 29. dubna 2011?

Co se dělo v klubu 29. dubna 2011?

V pátek jsme si po muzikálu, návštěvě GEN ROSSO a klubovém turnaji v piškvorkách udělali tradiční klub. Vrhli jsme se na deskové hry. Novinkou byla hra Třináctá komnata, kterou vedla paní učitelka Ilona Vávrová.

Nyní nás už čekají poslední dvě klubové odpoledne v tomto školním roce.

V pátek 13. května pojedeme na výlet. Čeká nás nejstarší a největší Arboretum Křtiny, nacházející se u silnice mezi městy Křtiny a Jedovnice, asi 20 km severně od Brna. Založeno bylo v roce 1928 profesorem tehdejší Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně Augustem Bayerem. Rozloha arboreta je 23 ha, zabírá louky kolem potoka, přilehlé části lesních svahů a součástí je i rybník. Základní prohlídkový okruh trvá přibližně 1 hodinu.

A za čtrnáct dní, 27. května, klub uzavřeme šifrovací hrou, kterou povede paní Topolářová.

A pak už se pomalu budou blížit letní prázniny.