Kroužek programování s Arduinem

Kroužek programování s Arduinem

Cílem kroužku bude podporovat žáky v logickém myšlení, naučit je základům vývojových diagramů programování a jednoduchým základům elektrotechniky. V kroužku bude využit vývojový kit na platformě ARDUINO.

Žáci tedy získají znalosti nejen o software, ale i o hardware. Výsledkem práce bude, že si rozsvítíme např. LED, vyzkoušíme komunikace s PC, čtení dat z různých senzorů, například teploměru, výstup na display atd.
Pokud budou mít žáci zájem, tak se dá ARDUINO levně pořídit a doma si mohou vyvíjet vlastní aplikace, takže jsou potřebné pouze malé počáteční investice.


Kroužek bude probíhat od února do konce školního roku. Veškeré vybavení zajistí Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace.