Kroužky Cambridge English

Kroužky Cambridge English

Pro školní rok 2019/2020 plánujeme kroužky Cambridge English úrovní Starters, Movers, Flyers. Úroveň Starters je obvykle vhodná pro žáky 3. a 4. tříd, Movers pro žáky 4. a 5. tříd a Flyers pro žáky 5. a 6. tříd.

Kroužky jsou určeny žákům se zájmem o anglický jazyk. Neprocvičuje se v nich učivo probírané v daném okamžiku ve výuce.

Všichni zájemci si dne 18. 9. ve 14.15 h napíší rozřazovací test. Dle jeho výsledku bude žák přijat do kroužku odpovídající úrovně.

Lekce úrovně Starters budou probíhat v úterý od 13 do 14 hodin, Movers Tue v úterý od 14 do 15 hodin, Movers We ve středu od 14 do 15 hodin a Flyers ve středu od 15 do 16 hodin. Délka všech kurzů je 30 hodin, cena ve výši 2100 Kč zahrnuje kurzovné a učebnici Fun for Starters/Movers/Flyers.

Přihlášky budou k dispozici také na třídních schůzkách dne 16. 9. 2019. Vyplněné odevzdejte do 23. 9. 2019 do kabinetu matematiky, č. 26 ve třetím patře budovy druhého stupně.