Městské kolo Pythagoriády

Městské kolo Pythagoriády

Gratulujeme Vítku Procházkovi z VIII.B k prvnímu místu v městském kole Pythagoriády pro  8. ročník,  které se konalo ve středu 7. května 2014. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.