Potřebujeme znát autorský zákon?

Potřebujeme znát autorský zákon?

V pondělí 20. března se žáci VII.C zúčastnili lekce informační gramotnosti zabývající se autorským právem v Knihovně J. Mahena na Křížové ulici v Brně. Chlapci a děvčata pod vedením zkušených lektorek hledali odpovědi na otázky ze svého každodenního života, jaké jednání je v souvislosti s dodržováním autorského zákona přípustné. V průběhu programu ve skupinách zdramatizovali pro ostatní spolužáky běžné životní situace a zamýšleli se nad příběhy lidí, kteří autorský zákon porušili a jejichž případ řešil soud. Uvědomili si tak vážné důsledky nedovoleného sdílení děl prostřednictvím internetu, kopírování apod. Přestože se zabývali vážnou problematikou, díky předvádění řešených situací byla atmosféra setkání velmi radostná.

Mgr. Lenka Hofírková