Projektový den Karel IV.

Projektový den Karel IV.

Karel IV. a jeho manželkyV úterý 25. října 2016 jsme se přesunuli do středověku. Na naší škole totiž proběhl další z projektových dnů, který byl tentokrát zaměřen na život, dílo a dobu Karla IV., českého krále a císaře Svaté říše římské.

Proč Karel IV. ?
V roce 2016 si Česká republika připomíná 700. výročí narození Karla IV. Toto jubileum je tedy vhodným okamžikem, abychom se také my s našimi žáky přihlásili k odkazu jednoho z nejvýznamnějších panovníků nejen českých, ale i evropských dějin a připomenuli si tak jeho význam pro naši zemi.

Jak projektový den probíhal?
Žáci druhého stupně se zapsali do skupin, ve kterých se mohli setkat se spolužáky ze svého ročníku. Prvním úkolem žáků bylo vymyslet si jméno skupiny, tedy svoji přezdívku. Po nezbytném seznámení se v novém kolektivu, vymyšlení přezdívky a po naladění na společnou práci čekala každou skupinu stanoviště věnovaná různým etapám Karlova života. Na těchto stanovištích plnili úkoly, které jim připravili vyučující. Mohli si tak na vlastní kůži vyzkoušet atmosféru rytířského turnaje a jízdu s dřevcem na koni. Někteří se zabývali příbuzenskými vztahy kolem panovníka, jiní vytvářeli „živý obraz“ a mohli se převléknout do dobových kostýmů. Svoji zručnost si prověřili při tvorbě prezentace, logické myšlení při řešení hlavolamů nebo u římských číslic. Nechyběly ani mapky území, kterým Karel IV. vládl, zazněla dobová hudba, zmínili jsme i způsob stravování a cestování.
Součástí projektového dne byla také práce ve třídách, kde se žáci se životem Karla IV. seznámili prostřednictvím krátkých videí a kde vytvořili myšlenkové mapy o životě tohoto panovníka.

Jak byli žáci hodnoceni?
Jak si jednotlivé skupiny vedly, můžete zjistit v přiloženém dokumentu. Za každý splněný úkol skupiny získaly 0–10 bodů, maximální počet možných bodů byl 60. Vyhlášení výsledků rozhlasem proběhne v následujícím týdnu, stejně jako ocenění vítězů jednotlivých ročníků.

Poděkování zaslouží nejen aktivní žáci, ale i vyučující, jimž projektový den sice ovlivnil učební plán, přinesl spoustu práce a příprav navíc, přesto se svých úkolů zhostili s odhodláním a připravili soutěže, které se musely líbit. Vy si můžete vše prohlédnout na přiložených fotografiích a nasát tak atmosféru tohoto dne.

karel-iv-vyhodnoceni

[wppa type=“content“ album=“233″]Any comment[/wppa]