Seznam žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015

Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, jejichž dítě nastoupí do první třídy na jinou školu, aby o této skutečnosti neprodleně informovali vedení školy . Děkujeme.
prijati