Škola nás baví a přijímací zkoušky do 6. tříd s RVMPP

Škola nás baví a přijímací zkoušky do 6. tříd s RVMPP

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se uskuteční poslední díl akce Škola nás baví.

Tentokrát na téma „přijímačky nanečisto“.  Všichni příchozí si mohou vyzkoušet alespoň část přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Akce bude probíhat v budově druhého stupně ve třetím patře od 15.15 h.

letak_kveten_2017

Následující čtvrtek 18. 5. 2017 pak proběhnou přijímací zkoušky do 6. tříd s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. 

Přihlášení žáci se dostaví do budovy naší školy (vchod z ulice Křídlovická) v 8.30 h. S sebou si vezmou psací a rýsovací potřeby a výpis nebo kopii vysvědčení z prvního pololetí 5. ročníku. Pokud se žák účastnil matematických soutěží, pak i seznam umístění v těchto soutěžích. Případně donesou kopii zprávy z PPP s diagnostikovaným nadáním.

Přijímací řízení se skládá z písemného testu (90 min) a krátkého ústního pohovoru, který proběhne v tento den po písemné části. Během ústního pohovoru si převezmeme přinesené kopie dokumentů.