Škola nás baví – před přijímacími zkouškami

Škola nás baví – před přijímacími zkouškami

Ve středu 9. 5. proběhne poslední ze série odpolední pod názvem Škola nás baví. Tentokrát jako přijímačky nanečisto.

Všichni zájemci jsou zváni do budovy 2. stupně od 15.15 h. Žáci si mohou vyzkoušet část přijímacího testu z minulého roku a rodiče si mohou vyslechnout informace o matematických třídách.

Po té už zájemce o studium ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů čekají pouze přijímací zkoušky 23. 5. 2018.

skolanasbavi_kveten2018_letak