Školní kolo Zeměpisné olympiády 2022

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2022

Ve středu 12. ledna 2022 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády 2021/2022. Soutěže se zúčastnilo 22 žáků druhého stupně. Řešitelé olympiády pracovali na různých geografických  úkolech. V kategorii A (6. ročník) vybojovali prvenství dva žáci: Michal Hunkař z VI.A a František Frýza z VI.C.  Ve velmi vyrovnané kategorii B (7. ročník) se na 1. místě umístil  Jakub Vrzala ze VII.A.  Kategorie C je určena žákům osmého a devátého ročníku. Vítězem se stala Hanka Ščerbejová z VIII. C. Do okresního kola postoupili také tito žáci: Martin Štork z VI.C, Vítek Janík ze VII.C, Simona Lochnanová ze VII.C, Barbora Fišerová z VIII.B a Dominik Barčák z VIII.B. Gratulujeme vítězům, chválíme všechny účastníky této předmětové soutěže za aktivní přístup k  učení.

Okresní kolo olympiády proběhne letos opět on-line. Uskuteční se ve středu 23. února 2022 pod záštitou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Všem zúčastněným děkujeme za zájem a vyrovnaný boj v zeměpisném klání. Celkové výsledky najdou žáci v Google učebně.

Mgr. Pavlína Trnková

Vyučující zeměpisu