Třináctá schůzka Žákovské rady

Třináctá schůzka Žákovské rady

Dne 2. 4. 2014 se konala třináctá schůzka Žákovské rady. Schůzku vedl pan učitel Žák a paní učitelka Tichá. Postupně jsme probrali tato témata:

1. Jarmark – rozdělení výdělku

V průběhu dubna by měly všechny třídy odevzdat výdělek na charitu,

následně darovanou sumu zapsat do tabulek.

15. 4. 2014 = návštěva dětského centra (předat část výdělku)

2. Buďme slušnější

vyhodnocení : I. stupeň = 1. Matyáš Vaněk I.B (7 bodů)

2. – 4. Simona Turečková I.A (3 body)

Petra Koulová I.A (3 body)

Monika Svobodová I.A (3 body)

II. stupeň = 1. Jakub Zoblivý IX.C (15 bodů)

2. Jakub Šťastný VIII.A (10 bodů)

3. Noc ve škole

Pořád platí úkol z minulé schůzky ŽR najít osm učitelů jako dozor na akci Noc ve škole + vymyslet program

4. Sběry

Papír i pomerančovou kůru jste sbírali velmi úspěšně.

5. Dětský sněm

Hlavní bod minulé schůzky byla organizace Majálesu.

Příští schůzka ŽR se bude konat 16. 4. 2014.

Za ŽR Ondřej Zoblivý