Vánoční jarmark – 21. prosince 2011

Vánoční jarmark – 21. prosince 2011

Srdečně vás zveme na náš již tradiční vánoční jarmark, který letos oficiálně zahájíme ve středu 21. prosince v 14.45 h. Pro veřejnost bude škola otevřena od 15.00 h. Konec plánujeme přibližně na 18.00 h. Letošní jarmark organizují žáci IX. C. Program ve velké tělocvičně zajišťuje IX. A. Našim deváťákům jako každoročně pomáhá Žákovská rada.

Získali jsme sponzorský dar od firmy SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o., díky němuž bude reklama našeho vánočního jarmarku umístěna v tramvajích od 8. do 22. prosince. Leták do MHD navrhly a graficky zpracovaly žákyně IX.C. Děkujeme především Noemi Kurialové.

Výtěžek jarmarku bude věnován na školné pro Edwina (čtvrtý rok střední školy), na vybavení školy a Dětské centrum Brno. Zároveň vyrábíme dárečky pro děti v dětské nemocnici a seniory v domově důchodců.

Každá třída si nachystá výrobky, stánek a výzdobu stánku. Budeme rádi, když přispějete ke školní výzdobě (stromečky, řetězy apod.). Podpořte nás i v programu – umělce uvítáme i z řad rodičů a bývalých žáků.

Plánek jarmarku se objeví na facebooku Žákovské rady. A na co se můžete těšit? Připravujeme pro vás kavárnu v jídelně – organizuje ji pan ředitel a Rada sdružení rodičů, návštěvu bývalých učitelů v klubu, kulturní program ve velké tělocvičně, divadlo v malé tělocvičně a živý betlém.

Vaše návrhy, otázky a pomoc uvítají:

IX. C a paní učitelka Míla Mužíková

Organizační tým: Piňos, Honek, Fojtl, Mertová, Vičík
Dekorační tým:Tauberová, Křížová, Šenkyříková, Charouzek, Grunt
Informační tým: Šopíková, Kurialová, Dočekalová, Rusová, Hofírková
Stravovací tým: Vaňková, Filipcová, Šimečková, Džamová, Pospíšil
Bezpečnostní tým: Friedmann, Sachambula, Gregor, Benda, Vyskok

Dalibor Přecechtěl (kabinet D a Z) – občerstvení a organizace, výzdoba školy:)

Jitka Tichá (kabinet ČJ) – živý betlém:)

Jirka Stibor (informatika) – technické zajištění tělocvičny

Jitka Špačková (kabinet TV) – program v tělocvičně

Organizace programu: Krásná, Šubrtová, Benešová, Velčovská, Musil, Novotný

Pavlína Trnková (kabinet D a Z) – program a organizace:)

Děkujeme, vaše Žákovská rada.