Výlet 8.B do Želetic

Výlet 8.B do Želetic

IMG_20150611_190053Ve středu 10. června jsme za doprovodu paní učitelky Ščerbejové a pana učitele Stibora vyrazili na třídenní výlet do malebné vesničky Želetice, ležící poblíž Znojma. I přes vlakovou výluku jsme dorazili na místo. Areál byl velký – nacházely se v něm chatky, jídelna, umývárna a bazén, ve kterém jsme trávili většinu času, poněvadž bylo hezky.

Abychom stále neseděli na zadku, ve čtvrtek pro nás přijel autobus, jelo se do Petrovic na chalupu s doškovou střechou. Tady byl pro nás nachystaný program o tom, jak se žilo na venkově, například nám ukázali, jak se dělalo máslo, pralo prádlo nebo jak se vykrmovaly husy na různé slavnosti. Večer se pak udělal táborák a opekly špekáčky. V Želeticích jsme už pobývali až do konce výletu. Protože nám počasí a všechen program vyšel, moc se nám tu líbilo a chceme sem jet i potřetí…

Tadeáš Trbušek

[wppa type=“content“ album=“158″]Any comment[/wppa]