1. stupeň

1. stupeň

Vzdělávání v rámci naší primární školy charakterizujeme třemi základními principy: volnost, která vede žáky krůček po krůčku k zodpovědnosti; samostatnost, využívanou při vlastním učení se pracovat; a v neposlední řádě též spolupráce, nedílné součásti práce v kolektivu.

Jsme daltonskou školou. Opíráme se o daltonské plány již od prvního ročníku. Pro vaše děti vytváříme vstřícné, podnětné a bezpečné prostředí. Máme patnáct let zkušeností práce s žáky, kteří mají studijní potenciál a přiměřenou motivaci. Nabízíme zkušený tým velice kvalitních pedagogů, kteří své řemeslo umí, věnují se mu s nadšením a mají jej rádi. Ve své práci využíváme nejnovější edukativní postupy a metody. Skupinové, kooperativní a projektové vyučování je pro nás samozřejmostí. S žáky pracujeme individuálně v rámci skupiny. Kvalitní výuka anglického jazyka u nás probíhá již od prvního ročníku.

Na 1. stupni v rámci tělesné výchovy jsou organizovány opakované lekce plavání a bruslení. Úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.

Hodnocení vzdělávání v naší škole probíhá primárně formou kvantitativní (známkování) a kvalitativní (slovní hodnocení) v průběhu každé vyučovací hodiny. Žáci jsou také vedeni  k sebereflexisebehodnocení.

Snažíme se o všestranný rozvoj dětí v oblasti osobnostní, vědomostní a dovednostní. Rozvíjíme jejich sociální dovednosti, matematické a logické myšlení, komunikační a jazykové dovednosti.

Třídní učitelé – 1. stupeň 2022/2023

Konzultační hodiny – 1. stupeň 2022/2023

Před konzultací prosím kontaktujte vyučující.
Po domluvě je možné domluvit konzultace také v jiném termínu.

Jméno a příjmení Den Čas Místnost
Mgr. Naděžda Čagalová
RNDr. Jaromíra Čáslavská
Mgr. Jana Drexlerová
Mgr. Jana Dumová
Mgr. Iva Fryaufová
Mgr. Jitka Hajská
Mgr. Alžběta Chromíková
Mgr. Veronika Jetelinová
PaedDr. Jana Klodnerová
Mgr. Sandra Látalová
Mgr. Eva Lišková
Mgr. Dana Nováčková
PhDr. Alena Nováková
Mgr. Petra Sadílková
Mgr. Lucie Schwab
Bc. Petra Štursová
Mgr. Eliška Tušlová
Mgr. Eva Vávrová
Mgr. Terezie Veselá