Zápis ze třetí schůzky Žákovské rady

Zápis ze třetí schůzky Žákovské rady

Dne 16. 10. 2013 se konala třetí  schůzka ŽR. Schůzky se zúčastnilo 19 zástupců tříd z II. stupně. Zvláštním hostem byla paní ředitelka, která nám přišla objasnit, proč byl zrušen bufet. Celou schůzku vedl zástupce  VIII.B Pavel Šmarda. Postupně jsme probrali tato témata:

1. Volby do ŽR

  • volí se zástupci na funkci v ŽR
  • kandidáti si do 6. 11. 2013 připraví volební videa

2. Sběry surovin

  • úspěšně probíhá sběr kaštanů (vede I. stupeň)
  • nově vyhlášen sběr šípků – do 12. 11. 2013 (budou oceněni tři nejlepší sběrači)

3. Celoroční soutěž tříd

  • nově budou všechny akce během roku bodovány – třídy budou soutěžit o nejvíce bodů – vítězná třída se zúčastní výletu s ŽR

4. Halloween

  • na naší škole proběhne 1. 11. 2013
  • všichni žáci školy mohou během dne nosit jakékoliv masky a získávat tak body
  • pro svoji třídu do celoroční soutěže proběhne během dne společné foto všech tříd

5. Chování

  • zástupci tříd v ŽR probrali nutnost zdůraznit žákům pravidla slušného chování a chování mezi  sebou navzájem

Příští schůzka ŽR se bude konat 6. 11. 2013 a povedou ji zástupci VIII.C.

Za ŽR Ondřej Zoblivý