Zpráva o činnosti ŽR ve šk.roce 2011/2012

Zpráva o činnosti ŽR ve šk.roce 2011/2012

 

V letošním školním roce bylo vedení žákovské rady ( dále už jen ŽR) následující:
1. předseda ŽR – Michal Pecháček
2. místopředseda ŽR – Adam Gregor
3. sekretář/ka – Michaela Hrozová
4. pokladník – Petr Kaš a Pavel Šmarda.

Kromě obvyklých sběrů (sběr papíru, sběr pomerančové kůry, sběr textilu, sběr hraček, Projekt Šance) a již tradičního Vánočního jarmarku – čtvrtý ročník, připravila ŽR za uplynulý školní rok několik nových akcí.

Za nejzdařilejší bych označil Akci za čisté Brno, kde žáci uklidili dětské hřiště v Zábrdovicích a poté se vypravili kolem řeky na Cacovický ostrov. Zde jsme sehráli několik týmových her, které podporují práci v kolektivu.

Další novinkou byla akce Čteme spolu, která navázala na tradici Březen – měsíc knihy. Během ní se mohli žáci účastnit čtení na rychlost nebo kolektivního čtení a vyhrát poukázku do jednoho z brněnských knihkupectví. Tuto soutěž určitě rádi zopakujeme i v příštím roce (zasloužila by si i větší propagaci). Další byl Den zdravého spaní a Moje nej… české slovo.

Naši žáci také třikrát navštívili Dětské centrum Brno, naposledy v nové budově v Brně Bystrci. V Dětském centru jsme již vítanými hosty. Žáci si s ohledem k věku dětí nepřipravují žádné aktivity – stačí vždy společně strávený čas a individuální péče. Letošní školní rok jsme zakončili výletem do Jungle Parku společně s vítěznou třídou ve sběru pomerančové kůry (II.C).

Do příštího roku také připravujeme několik novinek – jako první v pořadí budou zářijové volby – vybrané žáky čeká natáčení minutového spotu do volební kampaně. Pravidelný sběr papíru – vždy první středu v měsíci, začátky schůzek ŽR (posunuto na 7:20), pravidelný dotazník ŽR směrem ke třídám a projektový den s pracovním názvem Rozloučení s Edwinem/Africký den.

Akce se v průběhu roku budou měnit a upravovat podle zájmu našich žáků. Možná je i spolupráce s některou z anglických škol…

 

Proč podporovat žákovský parlament na naší škole?

 1. Rozvíjí demokratické myšlení.
 2. Vytváří pozitivní klima na škole.
 3. Podporuje žáky a pomáhá jim.
 4. Je komunikačním zprostředkovatelem mezi žáky, učíteli a vedením školy.
 5. Rozvíjí klíčové kompetence.
 6. Vytváří partnerské vztahy.
 7. Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou.
 8. Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování.
 9. Vytváří vztah k obci, rodičům jakožto skupině, k veřejnosti obecně.
 10. Zvyšuje prestiž školy a vytváří tradici.

 

Co nepodceňovat a na co při práci s parlamentem nezapomínat:

 1. I práce v parlamentu je učení se a i má práce je učením.
 2. Zajistit si podporu dalších kolegů a oporu v dokumentech školy.
 3. Sestavit jasný a písemný plán práce na určité období.
 4. Vytvořit podmínky, které žákům dodají pocit, že jsou pro školu důležití.
 5. Na začátku roku si společně stanovit cíl (cíle), který (které) budou reálné.
 6. Delegovat co nejvíce zodpovědnosti na žáky a být spíše v pozadí.
 7. Rozdělit si jasně role a funkce, definovat pravidla, práva a povinnosti.
 8. Nechat žáky brzy zažít pocit úspěchu.
 9. O všem, co se v parlamentu děje, komunikovat s celou školou.
 10. Poskytovat zpětnou vazbu a pomoci žákům k sebehodnocení práce.

O všech našich aktivitách se můžete dozvědět na Facebooku ŽR. Vedení vychází z ověřených materiálů anglických webových stránek Involver.org.uk.

MgA. Dalibor Přecechtěl