1. konference CzechDalton

1. konference CzechDalton

Clipboard01V úterý 6. května se někteří učitelé naší školy zúčastnili 1. ročníku daltonské konference CzechDalton. Konference se konala na ZŠ a MŠ Brno, Husova 17.
Při slavnostním zahájení nám byli představeni mimo jiné zástupci Magistrátu města Brna, kteří pomohli konferenci zaštítit, dále byli ředitelem ZŠ Husova Romanem Tlustošem přivítáni zahraniční hosté.

IMG_0886Jako první z nich se ujal slova Derek Holden, který všechny zúčastněné seznámil s historií Severního Irska a s jeho školstvím. Poutavou a vtipnou formou upozornil na problémy, se kterými se v Severním Irsku pedagogové potýkají.

Pan Holden na poutavých příkladech s divokými husami či tlumiči autobusu ukázal, jak je důležitá spolupráce a vzájemná pomoc při řešení problémů.

IMG_0888Khaya Hamana z Jihoafrické republiky byl dalším ze vzácných zahraničních hostů, který se ujal slova. Představil nám svou rodnou zemi, její historii i současnost. Pozdravil nás v jazyce svého rodného kmene. Následně hovořil o jihoafrickém školství, o problémech segregace černých dětí a o změnách po roce 1996, jejichž cílem bylo nastolit nové pořádky, zrovnoprávnění černých dětí a učitelů s dětmi a učiteli bílými. Jihoafrický systém výuky je zakotven na starých kořenech, které je třeba změnit. Proto také pan Hamana přijel – chce se inspirovat a poučit a získané poznatky a informace předávat kolegům ve své zemi. Jihoafrická vláda momentálně posílá do školství víc než 20 % státního rozpočtu, z čehož je zřejmé, jak moc si uvědomuje důležitost vzdělávání.

IMG_0897Martina Chládková ze Slovenska shrnula ve své přednášce informace o daltonu a daltonských prvcích a upozornila na potřebu jeho propojení s moderními informačními technologiemi. Hovořila o výhodách elektronických portfolií a o smysluplném využití IT ve vzdělávacím procesu.

Po „coffee breaku“ následovaly dva bloky různých zajímavých seminářů – workshopů. Také ZŠ Křídlovická vyslala ze svých řad dvě kolegyně – Lenku Hofírkovou a Pavlínu Trnkovou, které vedly jeden ze seminářů. Tento nesl název „Týdenní plány práce na II. stupni“ a měl za cíl seznámit zájemce s možností využití týdenních plánů a o jejich vlivu na širší rozvoj osobností žáků.

Další semináře, kterých se naši učitelé zúčastnili: Dalton na I. stupni, Nápady na zpestření výuky jazyků prostřednictvím dramatických postupů, Klimatologie třídy, Burza dobrých nápadů pro I. stupeň, Žákovský parlament na škole, Podpora třídním učitelům ze strany školního poradenského pracoviště, Výměnné pobyty, Ve třídě i na síti, Finanční dotace nejen na daltonských MŠ atd.

Daltonská konference se vydařila a všichni jsme si z ní odnesli kromě dobrého pocitu spoustu nových informací a nápadů, které se budeme snažit uplatnit v praxi.

Mgr. M. Ščerbejová, Ph.D