záloha stránek, nejsou zde aktuální informace

O nás

Dvoutřídní mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace. Využívá dvě prostorné herny a učebnu pro potřeby výtvarných a hudebních činností. Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada s herními prvky a školní hřiště. Vybavení těchto prostor umožňuje rozmanité pohybové aktivity dětí.

Náš Školní vzdělávací program (PDF) pro předškolní vzdělávání vychází z daltonského programu, který vede děti k větší samostatnosti, odpovědnému rozhodování a vzájemné spolupráci a umožňuje plynulý přechod dětí do prvního ročníku základní školy. Ve spolupráci s Mensou jsme otevřeli klub Zvídálek. Navštěvují ho nejenom děti z naší mateřské školy, ale i z jiných částí Brna. Provoz školy se řídí Školním řádem (PDF) a Přílohou školního řádu, platnou v případě vzdělávání distančním způsobem v MŠ (PDF).

Pro všestranný rozvoj dětí MŠ zajišťuje:

 • návštěvy kulturních akcí (divadelní a filmová představení, muzea, výstavy, planetárium),
 • využití keramické dílny ZŠ,
 • možnost pohybových aktivit na školním hřišti a v tělocvičně ZŠ,
 • půldenní a celodenní výlety,
 • plavání
 • cvičení – Sportíkova akademie,
 • výuka hry na flétnu,
 • kroužek logopedické prevence – Povídálek,
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou,
 • přípravka anglického jazyka – návaznost v 1. ročníku ZŠ,
 • provoz MŠ od 6.30 do 16.30 hodin.

Řada akcí (besídky, výtvarné dílny, karneval, pasování na prvňáky, …) umožňuje aktivní účast rodičů na dění ve škole.
Našim cílem je vytvoření takového prostředí a podmínek, ve kterém je každé dítě šťastné, spokojené a cítí se bezpečně.