záloha stránek, nejsou zde aktuální informace

INFORMACE O PRÁVNICKÉ OSOBĚ

Název právnické osoby
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace
Zřizovatel školy
Statutární město Brno, městská část Brno-střed se sídlem v Brně, Dominikánská 2, 601 69
Den vzniku: 1. 7. 1993

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Hlavní účel a předmět činnosti školy
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, byla zřízena Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, podle ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna zřizovací listinou ze dne 23. 6. 1993.

Poskytuje základní a předškolní vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel školy, který je jmenován a může být odvolán v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy určuje statutárního zástupce, který ho zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností.

Příspěvková organizace poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Veškeré dotazy směřujte, prosím, na elektronickou podatelnu školy, případně na kancelář školy (7–15.30 hodin).

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Vzory licenčních smluv a výhradní licence: žádné nejsou.

Školní vzdělávací program je k dispozici na vrátnici školy, případně v ředitelně.