záloha stránek, nejsou zde aktuální informace

Daltonský plán

Daltonský plán je moderní princip vyučování, který na naší škole využíváme ve všech ročnících a předmětech. Nejedná se o metodu, ale výukové principy, které lze aplikovat na jakýkoliv učební obsah: zodpovědná svoboda, spolupráce a samostatnost.

Učíme děti, aby si svobodně vybraly úkol, který zodpovědně splní, připravujeme je na týmovou spolupráci, při které se učí dohodnout se, najít řešení, zvládnout kompromis a někdy i konflikt.  Vedeme děti k samostatnosti při plnění úkolů. Mohou využívat podpory literatury, výpočetní techniky, mohou spolupracovat se spolužáky za respektování stanovených pravidel.

Daltonský plán připravuje naše děti do života, rozvíjí jejich osobnost, podporuje dobré vzájemné vztahy. Tyto principy budou děti trvale využívat bez ohledu na to, jakou cestu životem si zvolí.