záloha stránek, nejsou zde aktuální informace

Projekty EU

 Doučování žáků škol

[pdf-embedder url=“http://jirkastibor.cz/wp-content/uploads/2022/02/priloha_997425438_4_Priloha4_MSMT-Plakat-A4-k-publicite-NPO-2.pdf“ title=“priloha_997425438_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO (2)“]


Místní akční plán rozvoje vzdělání ve městě Brně II

[pdf-embedder url=“http://jirkastibor.cz/wp-content/uploads/2020/09/MAP-II_plakat.pdf“ title=“MAP-II_plakat“]


Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

[pdf-embedder url=“http://jirkastibor.cz/wp-content/uploads/2020/10/Plakat-projekt-Podpora.pdf“ title=“Plakát projekt Podpora“]


OP VVV


Projekt EU – zlepšení podmínek pro vzdělávání

Na konci června 2010 předložila naše škola projekt v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Výše dotace se odvíjí od počtu žáků školy a pro naši školu byla stanovena na 2 672 857 Kč.

Od 1. září 2010 jsme začali projekt realizovat. Délka trvání projektu je 30 měsíců.

V souladu se školním vzdělávacím programem jsme se zaměřili na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků, na rozvíjení jazykových, matematických a přírodovědných znalostí a dovedností žáků a na zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Projekt nám umožní na naší škole vytvořit podmínky podporující rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podpoří větší variabilitu a individualizaci výuky. Dále nám prostředky z fondů EU pomohou dovybavit obě učebny informatiky a posílí materiální vybavení školy dalšími pomůckami (interaktivní tabule, dataprojektory, notebooky…). V rámci projektu budou rovněž vytvořeny interaktivní výukové materiály, které budou vycházet ze školního vzdělávacího programu a potřeb naší školy.

Názvy aktivit, na které se zaměřujeme:

 • Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií.
 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.
 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků.
 • Metodický kurz pro učitele cizích jazyků.
 • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol.
 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.
 • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol.
 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.
 • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů.
 • Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

 

 

Výstupy projektu

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

Při čerpání financí z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách jsme realizovali dvě výběrová řízení (MO 2, MO 5) v celkové sumě 1 608 000 Kč vč. DPH. Pořídili jsme zejména hardware (5 tabulí s interaktivní jednotkou a perem, 10 projektorů, reproduktory, projekční plátna, počítače do kmenových a odborných učeben, 32 počítačů do učeben informatiky, digitální fotoaparáty do výuky pro žáky, server, LCD…) a software (interaktivní učebnice matematiky FRAUS pro 2. stupeň, licence MS Office 2010).

Aktuálně byla schválena poslední monotorovací zpráva a projekt byl ukončen. Při realizaci projektu bylo vytvořeno a schváleno 1 152 výukových materiálů. Pedagogičtí pracovníci absolvovali celkem 42 vzdělávacích akcí v šablonách I/3, II/3, III/3, IV/3, V/3. Dále bylo odučeno celkem 936 individualizovaných hodin v šablonách I/1, III/1, IV/1, V/1.

Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Sada 01
Sada 02
Sada 03
Sada 04
Sada 05
Sada 06
Sada 07
Sada 08

Šablona II/2 Zkvalitnění výuky v oblasti cizích jazyků
Sada 01
Sada 02
Sada 03
Sada 04

Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada 01
Sada 02
Sada 03
Sada 04
Sada 05
Sada 06
Sada 07
Sada 08
Sada 09

Šablona IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti
Sada 01
Sada 02
Sada 03
Sada 04
Sada 05
Sada 06

Šablona V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Sada 01
Sada 02
Sada 03
Sada 04
Sada 05
Sada 06
Sada 07
Sada 08
Sada 09
Sada 10