záloha stránek, nejsou zde aktuální informace

Školní družinaProvoz školní družiny: 6.00–17.00 h


Chcete-li přihlásit vaše dítě do školní družiny je zapotřebí vypsat a následně odevzdat:

1. Přihlášku k zájmovému vzdělávání pro školní rok 2022/2023; je ke stažení na  web. stránkách školy zde.

2. od 1. září 2020 je na naší škole uveden do provozu čipový systém BELLhop (základní informace jsou na stránkách ŠD). Tento elektronický systém slouží k vyzvedávání dětí ze školní družiny. Potřebný formulář Protokol k čipu je ke stažení na webových stránkách školy zde.

Martina Hronová, DiS., vedoucí vychovatelka,
martina.hronova@jirkastibor.cz
Konzultační hodiny: pondělí 15.30–16.00 h, ŠD Byteček
Tel.: 733 530 198

Školní vzdělávací program školní družiny je veřejnosti k dispozici v kanceláři školy, na nástěnce v budově školní družiny „Byteček“ a u vedoucí vychovatelky školní družiny.

V případě, že potřebujete, aby Vaše dítě odešlo z družiny v jiný čas, než jste uvedli v tabulce Odchody ze ŠD, napište na lístek požadovaný čas vyzvedávání a tento požadavek Vaše dítě  předá vychovateli/ce ŠD.

Bez uvedení příjmení vychovatele/lky není možné vzkaz doručit.
Děkujeme za spolupráci.

Podrobnější informace o provozu, právech a povinnostech dětí i jejich zákonných zástupců jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní družiny.

 

Aktuality ze školní družiny

[wpv-view name=“prispevky-ve-strance“ wpvcategory=“skolni-druzina“]