záloha stránek, nejsou zde aktuální informace

Historie školy

Nejstarší část školy – původně chlapecká měšťanská škola, budova Nádvorní 1, vznikla v roce 1927 podle návrhu ing. arch. Bohuslava Fuchse.

O výstavbě druhé části školy, na Křídlovické ulici, pak bylo rozhodnuto městskou komisí dne 19. prosince 1936 a byla realizována dle návrhu ing. arch. Josefa Poláška.

    Zdroj: Muzeum města Brna

Dne 7. listopadu 1939 se původní dívčí měšťanská škola sídlící od roku 1925 v budovách městského zaopatřovacího ústavu Hlinky 11 přestěhovala do vlastní nové budovy na Křídlovské ulici 30b. Přízemní místnosti byly přiděleny německé chlapecké škole v Hlinkách. Vyučovalo se ve čtyřech učebnách a v kuchyni s jídelnou ve střídavém polodenním vyučování.

Zdroj: Muzeum města Brna

Dne 1. března 1940 byla škola přejmenována na Dívčí měšťanskou školu v Brně – Křídlovská.

Ve školním roce 1941/1942 se do budovy školy nastěhovala německá obecná škola z Nových Sadů a zabrala ředitelnu, sborovnu, 2 kabinety a 5 učeben. Zbytek byl ponechán původní měšťanské škole, jež byla dle německého vzoru přejmenována na školu hlavní.

Ve školním roce 1944/1945 byla školní budova obsazena německým vojskem a přeměněna na lazaret a škola se tak musela jen s nejnutnějšími pomůckami umístit v bývalém Minoritském klášteře v Orlí ulici číslo 17.

Po osvobození byla školní budova na Křídlovské ulici zabrána Rudou armádou a byl zde zřízen lazaret. Škola se pak z ulice Orlí přestěhovala na Husovu 11 do bývalé německé chlapecké měšťanské školy.

Po nezbytné rekonstrukci se dne 9. října 1946 vrátila škola do svých původních předválečných prostor.

V roce 1953 došlo ke spojení dvou sousedících škol – Křídlovická 30a a Křídlovická 30b, tělocvičnou.

Ve školním roce 1954/1955 byla škola rozdělena na I. osmiletou střední školu pro spolupráci s Vyšší školou pedagogickou (Křídlovická 30b) a na II. osmiletou střední školu (Křídlovická 30a).

V roce 1955/1956 bylo nově zbudováno školní hřiště.

V 70. 80. a 90. letech 20. století probíhaly rozsáhlé rekonstrukce interiérů, inženýrských sítí i exteriérů. Na počátku nového tisíciletí pak prošly budovy školy dalšími opravami – výměna oken či zateplení a také potřebnou modernizací, vč. zavedení kamerového bezpečnostního systému.

 

Ulice Křídlovická, též Křídlovská, (Grillowitzgasse)

Ulice vznikla v místě bývalé samostatné slovanské zemědělské osady Křídlovice (Grillwitz, Grillowitz), která byla v roce 1850 připojena k Brnu.

Zdroj: https://www.encyklopedie.brna.cz/