Absolventské projekty 2014/2015

Absolventské projekty 2014/2015

AP_2015Absolventské projekty jsou pro žáky devátého ročníku příležitostí prezentovat poznatky a dovednosti, které získali v průběhu vzdělávání na základní škole. Není cílem shromáždit co nejvíce informací, ale prezentovat svoji vlastní práci a píli, nechat vyniknout svoji osobnost a zažít si zasloužený osobní úspěch. Fotogalerie z loňska.

Harmonogram absolventských projektů

Veškeré informace najdete také v prvním patře na nástěnce vedle učebny č. 3.

6. únor 2015, zahájení absolventských projektů
Žáci devátého ročníku obdrželi pokyny pro výběr a zpracování témat absolventských projektů.

Do 18. února 2015, výběr témat
Žáci si vyberou téma ze seznamu připraveného učiteli, nebo mohou navrhnout některému z vyučujících ke schválení své vlastní téma.
Každé téma má stanoveno vedoucího práce z řad učitelů, u kterého žáci absolvují v průběhu přípravy projektu minimálně dvě povinné konzultace. Na vedoucího se žáci mohou obrátit s veškerými dotazy a žádostmi o radu. Vedoucí dopíše jméno žáka/žáků do dokumentu Vypsaná témata absolventských projektů.


Do 5. května 2015, žáci, kteří odjíždějí do Francie nebo Velké Británie, odevzdají hotové práce.

Do 19. května 2015,  ostatní žáci odevzdají hotové práce.
Vytištění a svázání prací bude možné ve škole v rámci hodin českého jazyka (v dostatečném předstihu před termínem odevzdání).
Žáci odevzdají svoji práci paní učitelce Hofírkové, která ji následně předá vedoucímu projektu. Práce sestává z tištěného dokumentu vypracovaného podle gramatických pravidel a typografických zásad (viz vzory prací, manuály…). Po prezentacích dokument žákům vrátíme, stačí tedy jen jeden výtisk.

Práci v elektronické podobě (formát PDF a standardizovaný formát DOCX nebo ODT) a prezentaci nahrají žáci se svým vedoucím na školní uložiště.

26. a 27. května 2015, prezentace absolventských projektů
Prezentace proběhnou ve stanovených učebnách. Neprezentující žáci devátého ročníku budou přítomni prezentacím svých kolegů (nebudou se zdržovat na chodbách a v jiných učebnách). Kritéria pro hodnocení (bude doplněno).

Rozsah projektu přibližně 10–15 stran.
Délka prezentace 10–15 minut, celková délka prezentace včetně dotazů a hodnocení 20 minut.
Všichni žáci by si měli před některým z pedagogů vyzkoušet nanečisto odprezentovat svoji práci.

Manuál pro tvorbu elektronických dokumentů
Vzor projektu, gramatická a typografická pravidla

Cíle zpracování absolventského projektu

Žák by měl zpracováním absolventského projektu prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

  1. Schopnost dlouhodobější samostatné a systematické práce,
  2. schopnost vyhledávání a zpracování informací,
  3. schopnost integrovat (spojovat) učivo více vyučovacích předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky,
  4. schopnost napsat vlastní text (úvahu ve formě projektu) na dané téma,
  5. schopnost grafického, popřípadě výtvarného nebo technického zpracování tématu,
  6. schopnost praktické práce s výpočetní technikou – napsat a upravit text pomocí textového editoru v počítači, zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu,
  7. schopnost svou práci prezentovat.