Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

Školní kolo biologické olympiády 2015/2016 proběhne ve středu 10. února 2016 od 13.30 do 15.00 h. Soutěž se uskuteční v učebně přírodopisu od 13.30 do 14.15 h a bude mít dvě části – teoretický test a poznávačka 15 živočichů a 15 rostlin (viz seznamy na www.biologickaolympiada.cz)

Kategorie C (8. a 9. ročník), kategorie D (6. a 7. ročník)

Do městského kola  postupuje pouze vítěz jednotlivých kategorií. Zájemci o školní kolo se zapíší na nástěnce ve 3. patře nebo přímo paní učitelce Vladimíře Gregorové do úterý 9. února 2016.