Comenius – Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Comenius – Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem této aktivity Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) je umožnit pedagogickým pracovníkům účast na vzdělávacích akcích v zahraničí. Individuální granty dalšího vzdělávání umožňují účastníkům zlepšit jejich znalosti a praktické profesní dovednosti a poznat vzdělávací systémy v Evropě.

Kurz programu Comenius „ In Search of the Occident: the Azores“, který jsem letos v červenci absolvovala, proběhl na třech z devíti Azorských ostrovů. Portugalské souostroví a zámořské autonomní území Portugalska se nachází v Atlantském oceánu, přibližně 1500 km od Lisabonu a asi 3900 km od východního pobřeží Severní Ameriky.

Odborný kurz se zaměřil na dvě témata: západní hranice Evropy (Středoatlantický hřbet) a Atlantský oceán jako bariéra i výzva. Zúčastnilo se ho 30 pedagogů ze třinácti zemí Evropské unie. Zastoupeno bylo Portugalsko, Španělsko, Francie, Nizozemí, Řecko, Norsko, Finsko, Rakousko, Litva, Estonsko, Lotyšsko, Rumunsko, Bulharsko a Česká republika. Komunikačním jazykem kurzu byla angličtina.

Kurz byl zahájen na sopečném ostrově Terceira, na sopečném vrcholu Monte Brazil. Pak jsme navštívili unikátní sopečné jeskyně Gruta do Natal a Algar do Carvão s opálovými krápníky. Zeměpisný ráj pokračoval návštěvou aktivních fumarol „Furnas do Enxofre“. Pobyt na tomto ostrově jsme ukončili prozkoumáním historického města Angra do Heroísmo, v němž pobýval i Vasco de Gama. Tento přístav patří mezi památky UNESCO, přestože byl ze dvou třetin zničen při zemětřesení v roce 1980.

Další ostrov Faial nás uvítal výletem na lodi a pozorováním velryb a delfínů. Pak už nás čekal nejvyšší vrchol Portugalska – Alto de Pico (2 351 m) – pravidelný sopečný kužel. Poslední erupce tam nastala v roce 1963. Vinařská oblast ostrova Pico je úchvatné místo nacházející se na lávových polích, jež jsou po staletí obklopená ručně stavěnými kamennými zídkami. Vinohradnická kultura na ostrově Pico je také zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. V minulosti býval ostrov Pico centrem lovu velryb, dnes je již zakázán.

Poslední dny kurzu jsme ještě navštívili nesmírně velký kráter Caldeira obrostlý vřesy, hortenziemi a jalovci. Roku 1957 se na západním pobřeží ostrova z hloubky oceánu vynořil impozantní vulkán Vulcao dos Campelinhos, který není možné při návštěvě ostrova vynechat. Místní muzeum poskytuje podrobný výklad ke vzniku Země, nové pevniny a všech sopečných ostrovů Azorského souostroví. Kurz končil v hlavním městě ostrova Horta – přístavu jachet, mnohými považovaný za světově nejdůležitější oceánský přístav.

Během nabitého týdne jsme samozřejmě diskutovali o současných metodách a trendech ve výuce, o zajímavých pomůckách a zdrojích učebních materiálů, o rozdílech v jednotlivých evropských systémech vzdělávání. Získala jsem spoustu kontaktů, které ve škole i v dalších letech určitě využijeme.

Myslím, že tento kurz, organizovaný nizozemskou vzdělávací agenturou Educatief Centrum Noord en Oost (ECNO), mně přinesl hlubší poznání významu oceánu pro historii i současnost Evropy. Pochopila jsem sílu vulkanické činnosti a terénním výzkumem si ověřila svoje teoretické znalosti:). No a v zeměpise vás čekají vulkanické unikáty, provazcová láva-zkamenělý pohyb a další prezentace o Portugalsku. 🙂

Mgr. Pavlína Trnková