Cyklozávod 2016

Cyklozávod 2016

7218V pátek 3. 6. 2016 se neobvyklé množství dětí dopravilo do školy i se svými koly. Nebylo to způsobeno kolapsem automobilové a jiné motorizované dopravy, ale tím, že byl naplánován cyklistický výlet a cyklistický závod. Tato akce proběhla v rámci projektu Brněnské dny bez úrazů. Město Brno žáky a pedagogy vybavilo reflexními prvky, aby byli viditelní na dostatečně velkou vzdálenost. O naší bezpečnost v průběhu přejezdu pelotonu od školy na letiště v Medlánkách a zpět se postarala městská policie Brno, za což jí patří veliké poděkování. Dvě policistky s námi jely na kolech přímo v pelotonu a jejich kolegové, kteří se přemisťovali pomocí automobilů a motocyklů, nám zabezpečovali bezproblémové průjezdy přes křižovatky a frekventované dopravní uzly.

Po osmé hodině ranní jsme se vydali na cestu a po necelých dvou hodinách jsme dorazili na letiště. Zde se žáci rozdělili do dvou až tříčlenných skupinek, v nichž absolvovali devět kilometrů dlouhý závod se sedmi kontrolními stanovišti. Na těchto stanovištích žáci odpovídali na otázky z oblasti bezpečnosti a zdravovědy. Poté, co se všech třiatřicet týmů dostalo zpět do cíle a občerstvilo se po závodu, započal hromadný přejezd zpět ke škole. Na zpáteční cestě měli žáci možnost vidět v akci nejen policii, ale také záchrannou službu, jež přijela ošetřit žáky, kteří ze svých kol spadli a necítili se nejlépe. Nutno však říci, že žádný z úrazů nebyl závažný a jednalo se pouze o odřeniny a naraženiny. Těch bylo v průběhu cesty více, stejně jako problémů technického rázu. Problémy se dařilo řešit doslova za jízdy a velké díky patří pedagogickému sboru a rodičům, kteří fungovali jako dobře namazaný stroj. Jako zdravotníci ošetřovali drobná zranění, jako servis opravovali nepojízdná kola, a když už nějaké kolo nebo žák nebyl schopen pokračovat dále, byl odvezen servisním vozem. Rodiče spolu s pedagogy zajistili také jednotlivá kontrolní stanoviště během závodu a v průběhu dne byla pořízena spousta krásných fotografií, které vše nádherně dokumentují. Děti chválíme, že s porcí kilometrů, jež nebyla nikterak nízká, se popraly se ctí a náročný den na kolech zvládly. Účast byla hojná, což dokládá velikost pelotonu, který čítal více než jedno sto cyklistů. Doufáme, že si tento den užili všichni účastníci a těšíme se na další ročník.

[wppa type=“content“ album=“216″]Any comment[/wppa]