Další zprávy o Edwinovi přímo z Keni

Další zprávy o Edwinovi přímo z Keni

Letos jsem již počtvrté cestoval do západní Keni, kde pracuji s místními lidmi na projektu ochrany životního prostředí. Vždy musím cestovat přes hlavní město Nairobi, protože zde je největší keňské letiště. Díky tomu mám příležitost navštěvovat našeho adoptivního žáka Edwina, který žije v Nairobi se svými rodiči a třemi sourozenci.Edwinův otec David má nyní dočasnou práci jako úředník ve státní správě a současně studuje na univerzitě obchodní management. Musí vyvíjet veliké úsilí, aby uživil rodinu a pokryl náklady na vzdělání své a svých dětí. Kromě toho se potýká s vážnými zdravotními problémy,  léčení bohužel odčerpává velkou část rodinného rozpočtu.

Naše příspěvky vydělané sběrem papíru a pomerančové kůry umožnily Edwinovi úspěšně ukončit osmiletou základní školu,  nyní již druhým rokem studuje na škole střední. Školní rok v Keni začíná 1. ledna, je rozdělen do tří hlavních cyklů a na konci každého z nich skládají žáci kontrolní testy. Edwinova škola je internátní a žáci tráví většinu času mimo své rodiny. V srpnu jsou ale prázdniny, takže jsem Edwina mohl navštívit v jeho domově.

Schůzku zorganizoval můj dobrý přítel Griffin, jenž je hlavním koordinátorem Humanistického hnutí v Nairobi. Žákovská rada naší školy  uvolnila z rozpočtu prostředky na dárek pro Edwina. Jeho rodiče rozhodli, že Edwin momentálně ze všeho nejvíc potřebuje novou matraci a učebnice. Edwin posílá dopis, ve kterém popisuje svůj běžný den ve škole a ve kterém nám děkuje za podporu, bez níž by bylo vzdělání  pro něj nedosažitelné.

Mgr. Tomáš Miléř