Dar žáků 1. stupně naší školy

Dar žáků 1. stupně naší školy

Ve středu 8. března 2017 předali zástupci tříd 1. stupně naší školy Klinice dětské onkologie FN Brno ve spolupráci s Nadačním fondem dětské onkologie KRTEK finanční dar – výtěžek vánočního charitativního jarmarku.

Peníze byly použity jako příspěvek na pořízení terapeutického vozíku pro těžce nemocného dětského pacienta.

Žáci školy si při této příležitosti mohli prohlédnout prostory dětské nemocnice a také ubytovací zařízení pro členy rodiny dlouhodobě nemocných dětských pacientů.

Zpět do školy se děti vracely s pocity „dobře vykonané práce“, s pochopením potřeby pomáhat druhým. Se svými zážitky se pak zástupci tříd podělili se svými spolužáky v jednotlivých třídách.

Mgr. N. Čagalová, ZŘ pro 1. st.