Edwin Arasa

Edwin Arasa

téma
*Edwin Arasa
V květnu tomu budou již dva roky, co se žákovská rada ZŠ a MŠ Křídlovická rozhodla v projektu Adopce afrických dětí na dálku podporovat keňského chlapce Edwina Arasu.
Adopce afrických dětí – projekt pomoci dětem na dálku
Tento projekt Humanistického hnutí se zaměřuje na pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby. Jeho cílem je zajištění vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou. Dítě nadále žije se svojí rodinou v Africe, ale adoptivní „rodič“ z Evropy, což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace nebo firma, mu hradí školné, všechny učební pomůcky a školní uniformu. Posíláním finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek nutných k důstojnému životu. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo na účet školy, případně organizátorům v místě. „Adoptivní rodina“ je pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat aktuální fotografie, dopisovat si, poslat dítěti dárek a v případě zájmu je možné dítě navštívit.
fotkaV Keni jsou celkové životní náklady vyšší než v Guineji či v Beninu, proto jsou částky potřebné na školné odlišné. Měsíční příspěvek pro dítě v Keni je 600,- Kč v Guineji 460,- Kč a v Beninu 500,- Kč. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je vždy 12 měsíců. Lidé, kteří adoptují dítko v programu Adopce afrických dětí, se adopcí stávají součástí této mezinárodní sítě solidarity – členem Humanistického hnutí a jsou pravidelně informováni o probíhajících i nově chystaných projektech a akcích. Částka určená na organizační zajištění a rozvoj projektů Humanistického hnutí nepřesahuje 25% z výše daru.
V rámci Kampaně lidské podpory jsou organizovány i další projekty, např. řemeslnické kurzy, hygienická osvěta a prevence nemocí, kurzy počítačové gramotnosti, úklid čtvrtí a sběr odpadků, péče o „děti ulice“ a další projekty.
Kdo je Edwin
Edwin1Celé jméno: Edwin Arasa
Narozen: 2.10.1994
Bydliště: Kasarani, Nairobi
Země: Keňa
Edwin má jednoho mladšího souroznece. Otec je zedník a matka je v domácnosti.
Dopisy od Edwina a rodičů
dopis1dopis2dopis3dopis4
Edwinova vysvědčení
vysvedceni4 vysvedceni5
O Edwinovu agendu se stará paní učitelka Jiřina Keršnerová. Peníze na podporu žáci získavají z výnosu za sběr papíru a pomerančové kůry a také z výtěžku Společenského večera naší školy, s jehož přípravou a průběhem žáci pomáhají.