záloha stránek, nejsou zde aktuální informace

Hodnocen výletů MŠ 2018

Výlet do zámku Rájec-Jestřebí – 6. června 2018

Když jsme vystoupili z autobusu před branou k zámku v Rájci–Jestřebí, nikdo netušil, kolik dobrodružství nás čeká. Nejen divadelní představení, ale i prohlídka zámku, zkoušení pohádkových kostýmů, interaktivní výstava loutek a jako perlička na závěr výborné opečené špekáčky v prostředí nádherné zámecké zahrady. Honičky, dovádění a hry pod starými lipami v zámeckém parku završily krásný den a my jsme už jen nasedli do autobusu a nechali se dovézt pohodlně zpět do školky.

 

 


Rozloučení s předškoláky – 5. června 2018

Je to už tradiční akce, kdy jsou předškoláci pasováni do stavu školáckého. Letos se nesla v duchu tance, hudby, bublin a velké legrace. Organizace zábavy se zhostilo divadlo Koráb. Předškoláci vystoupili s písničkou a tancem a rozloučili se tak se svým předškolním obdobím. Následně byli pasováni na „školáky“. Ač to zpočátku nevypadalo, zasvítilo na slavnost i sluníčko a budoucí školáci se pyšnili absolventskými „plackami“ a dárky na rozloučenou s naší mateřskou školou. Po oficiální části si všichni užívali krásného odpoledne s občerstvením v prostorách školní zahrady.


Výlet na farmu do Popovic u Rajhradu – 31. 5. 2018

Tentokrát byla cílem naší cesty minifarma v Popovicích u Rajhradu. Cesta vlakem byla příjemná, počasí nám přálo, a tak jsme se mohli těšit z příjemných chvil mezi domácími zvířaty, z ukázek výroby sýra a z nenáročného, ale krásného výletu ve stínu stromů Rajhradské obory. Po pěší túře přišla vhod zasloužená zmrzlina a pak už rychle zpět vlakem do Brna a do školky.


Výlet do Babic „Kudy chodí potok“ – 18. 5. 2016
Babice2Na tento výlet se děti těšily i proto, že jsme měli jet vlakem do Babic. Bohužel díky výluce na trati bylo naše cestování o vlak ochuzeno, o to však bylo dobrodružnější. U vlakové zastávky si nás vyzvedla pracovnice Ekocentra, která měla pro děti nachystaný velmi zajímavý program, týkající se života ve vodě. Kromě her a povídání, si děti vyzkoušely malý výzkum v podobě chytání a pozorování drobných vodních živočichů. Naštěstí jsme nemuseli my lovit nikoho z potoka a děti byly z tohoto dobrodružství nadšené.

Babice1 Babice3 Babice4

 


Výlet do Bučovic „Princ Bajaja“ – 1. 6. 2016
Bučovice1Když zaparkoval náš autobus u nádvoří zámku v Bučovicích, netušili jsme, co všechno nás čeká. Program začal divadelním představením pod širým nebem, na nádvoří zámku. Pohádku O princi Bajajovi zpestřil živý kůň, historicky věrné kostýmy, zbraně a brnění a veselé zpracování. Po tomto představení jsme s dětmi absolvovali  několik stanovišť, kde si děti mohly zkusit prát prádlo na valše, zpracovat len, umlít mouku mezi mlýnskými kameny a také postarat se o opravdového koně. Po skončení programu nám útočiště poskytla přilehlá krásná zámecká zahrada.

Bučovice2 Bučovice3 Bučovice4 Bučovice5 Bučovice6


Výlet do ekocentra Jezírko Soběšice „Mravencovo desatero“ – 7. 6. 2016
Jezírko1Ač je toto ekocentrum velmi dostupné pro svoji polohu a velmi žádané pro svůj zajímavý program, vyzkoušeli jsme návštěvu Jezírka poprvé. A Jezírko nezklamalo. Děti byly pasovány do role mravenečků a celý program byl zaměřen na hmyzí život. Začátek mravenčího dobrodružství byl u opravdového mraveniště, kde si zkusily děti odchytit mravenečky a pozorovaly je pod lupou. Během dobrodružné cesty děti plnily různé úkoly a hrály tematicky zaměřené hry. Konec putování byl u simulovaného mraveniště uvnitř objektu ekocentra, které si děti mohly prolézat a pozorovat, co se děje uvnitř mraveniště. Byla to báječná zábava a bylo nám líto, když program skončil. Naštěstí areál ekocentra Jezírko skýtá tolik zajímavostí a nádherných zákoutí, že jsme zbývající čas na nudu ani nepomysleli. Krásný zážitek umocnilo i nádherné letní počasí.

Jezírko2 Jezírko3 Jezírko4 Jezírko5 Jezírko6


Rozloučení s předškoláky – 16. 6. 2016

rozloučení5Tato tradiční akce, kdy jsou předškoláci pasováni do stavu školáckého, se nesla v duchu divadelního představení „pod širým nebem“, krásného počasí a dobré nálady. Hrdí budoucí školáci si užívali zasloužené pozornosti a pyšnili se absolventskými stužkami a dárky na rozloučenou s naší mateřskou školou. Po oficiální části si všichni užívali krásného odpoledne s občerstvením v prostorách školní zahrady. Dalo by se říct, že letošní rozloučení s předškoláky bylo jedno z nejpříjemnějších za poslední dobu.

rozloučení1 rozloučení2 rozloučení3 rozloučen��4


Výlet do Lamacentra – 21. 6. 2016

Co si představit pod pojmem Lamacentrum? Jde o farmu v blízkosti lomu v Líšni, kde jsou chovány lamy, ovce a kozy. Připravený program „Hledání pokladu Inků“ se svými úkoly týkal právě chovu těchto zvířat a péče o ně. Děti se učily zvířata krmit, uklízet jejich příbytky, rozlišovat je dle charakteristických znaků a odměnou za splnění spousty zábavných úkolů, bylo nalezení pokladu Inků. Cestou zpět děti prozkoumali fungování Maloměřického nádraží pohledem z lávky nad ním. Počasí nám opět přálo, takže se děti vrátily sice unavené, ale velmi spokojené.

lamac1 lamac2 lamac3 lamac4 lamac5 lamac6