záloha stránek, nejsou zde aktuální informace

Informace pro rodiče

Zaměstnanci mateřské školy

 • Ivana Resslová – vedoucí učitelka MŠ, 1. třída Sluníčka
 • Jitka Vechetová – učitelka, 1. třída Sluníčka
 • Mgr. Hana Muchová – učitelka, 2. třída Berušky
 • Blanka Martinovská – učitelka, 2. třída Berušky
 • Blanka Zábojová – provozní

 

Stravování

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí nejpozději den předem do 10.00 hodin!! Obědy domů se pak vydávají v době od 11.00 do 11.30 hodin. Pro oběd je možné si přijít pouze první den nemoci dítěte. Další dny je nutné dítě odhlásit v MŠ a strava již pro něj nebude připravena. Obědy domů se vydávají do vlastních jídlonosičů.

Aktuální jídelníček naleznete ZDE >>>.

 

Režim dne

 • 6:30 –   8:00            Scházení dětí v I. třídě Berušky, uvítání, volné činnosti.
 • 8:00 –   9:00            Rozchod dětí do tříd, postupné zapojení do her a činností dle zájmu dětí.
  • Plnění Daltonských úkolů dle volby dětí.
 • 9:00 –   9:30            Postupné svačení dětí, pomoc hospodářů při rozdávání prostírání.
  • Úklid nádobí provádí každé dítě samo.
 • 9:30 –   9:50            Svolání dětí – zvoneček, vyprávění v kruhu – plnění úkolů z daltonské tabule.
 • 9:50 – 10:00            Odchod na WC, hygiena, oblékání.
 • 10:00 – 12:00          Pobyt venku. Převlékání.
 • 12:00 – 12:45           Hygiena, oběd, postupné ukládání dětí k odpočinku při sledování pohádky (cca 15 min.).
 • 12:45 – 14:00           Čtení pohádky (knihy na pokračování), odpočinek, spánek.
 • 14:00 – 14:30           Postupné vstávání, úklid lůžkovin – balík. Postupné svačení.
 • 14:30 – 15:30           Hry a činnosti dle volby dětí, dokončování úkolů z dopolední činnosti – Dalton
 • 15:30 – 16:30           Přechod dětí s učitelkou II. třídy – Sluníčka do I. třídy – Berušky – hry, odchod domů.

Příchod a odchod

 • PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ                                              6:30 – 8:30 (nejpozději)
 • ODCHOD Z MŠ PO OBĚDĚ                                       12:15 – 12:45 (nejpozději)
 • ODCHOD PO ODPOLEDNÍM ODPOČINKU              14:30 – 16:30
 • V 16:30 se už MŠ uzavírá.

Prosíme rodiče o dodržování těchto časů. Pozdní příchody a odchody narušují práci paní učitelky s ostatními dětmi, četbu pohádky atd.

Děkujeme za pochopení!

 

Maminko a tatínku, prosím… aneb školková pravidla pro dospěláky (PDF >>>)

 

Omluvné listy předškoláků

Vzhledem k povinné předškolní docházce dětí, které dovrší k 31.8.2019 věku 5ti let (předškoláků), je rodič povinen omlouvat nepřítomnost svého dítěte v MŠ, např. i pozdní příchody. Omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání je možno telefonicky, e – mailem na adresu MŠ (skolka@jirkastibor.cz) nebo osobně,

ALE DODATEČNĚ VŽDY ZÁPISEM DO OMLUVNÉHO LISTU PŘEDŠKOLÁKA !!!

Omluvný list je k dispozici u učitelky. Pokud absence dítěte nebude řádně omluvena, celá situace je postoupena na OSPOD a následně řešena.
ABSENCE MUSÍ BÝT OMLUVENA NEJPOZDĚJI DO TŘÍ DNŮ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍ.

 

Prázdninový provoz

Bude aktuálně zveřejněn na základě rozhodnutí zřizovatele.