Informace školní družiny

Informace školní družiny

Aktuální informace pro oddělení č. II, III, IV, VI, IX

Od 25. 4. 2017 (úterý) se otevírají nové prostory školní družiny „Byteček“ (nachází se naproti budovy ŠD „Domečku“). V těchto prostorách bude umístěno II. oddělení (paní vychovatelka Kopečková). Časy vyzvedávání dětí zůstávají stejné (12.45 h, 13.45 h, od 15.00 h kdykoliv).

POZOR!
pro oddělení č. III, IV, VI, IX platí poslední možnost vyzvedávání dětí z budovy ZŠ Nádvorní (vchod na I. stupeň) v 15.00 hodin.

Další možnost vyzvedávání dětí:
od 15.30 h do 17.00 h
oddělení ŠD č. III (paní vychovatelka Karolová) a oddělení č IV (paní vychovatelka Fousková) – Domeček

od 15.15 h do 16.35 h
oddělení ŠD č. IX (paní vychovatelka Kubínová) a oddělení č. VI (paní vychovatelka Uherková) – „Byteček“

V 16.35 h jsou již všechna oddělení v budově ŠD „Domečku“.

Děkujeme za spolupráci.

Radmila Mifková, vedoucí ŠD