Informace spolku Sdružení rodičů Křídlo

Informace spolku Sdružení rodičů Křídlo

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy na Křídlovické,

obracíme se na vás v zastoupení spolku Sdružení rodičů Křídlo, který na ZŠ Křídlovická funguje v mírně pozměněné podobě již více než dvacet let. Cílem sdružení je především vzájemná spolupráce rodičů s učiteli a vedením školy při výchově, vzdělávání a volnočasových aktivitách našich dětí. Především se ale snažíme dělat vše pro to, aby naše škola byla taková, jakou ji chceme mít, aby do ní naše děti chodily rády.

Abychom byli mimo jiné v materiálním slova smyslu škole nápomocni, zajišťujeme získávání finančních prostředků, především od Vás, rodičů, zákonných zástupců a přátel školy.

Proto se na Vás v této souvislosti tradičně na začátku školního roku obracíme s žádostí o poskytnutí libovolné finanční částky, která bude následně využita v souladu s cílem a posláním Sdružení Křídlo, kdy se podílíme, a to finančně i organizačně, na konání různých akcí, mezi něž patří např. vánoční jarmark s rodičovskou kavárnou, dětské sportovní odpoledne, společenský večer ZŠ Křídlovická…

Dále organizujeme získávání dobrovolných příspěvků, které slouží ke zkvalitnění výuky nadstandardními učebními pomůckami, účelnému naplňování volného času atd.

Na třídních schůzkách obdržíte příspěvkové lístky. Při vyplňování se prosím zaměřte na následující skutečnosti:

  • Příspěvkem 200 Kč se stáváte členem sdružení rodičů Křídlo. Z poskytnutého příspěvku se financují aktivity mimo vyučování, např. dětský sportovní den, herní den s Mensou ČR, divadlo na konci školního roku, společenský večer ZŠ Křídlovická, vánoční jarmark, odměny v soutěžích, adaptační kurzy atd.
  • Dobrovolné příspěvky, uvedené na přední straně lístku, slouží k účelu dle vybraného fondu (více na zadní straně lístku).
  • Celková odeslaná částka na účet školy (popř. v hotovosti) je součtem členského příspěvku a jednotlivých dobrovolných příspěvků.

V případě jakýchkoliv nejasností při vyplňování příspěvkového lístku se prosím obraťte na příslušného třídního důvěrníka nebo nás můžete kontaktovat na mail rsr@jirkastibor.cz. Pokud byste se chtěli aktivně podílet na chodu našeho sdružení, můžete tak učinit každé první úterý v měsíci od 17 h ve studovně školy. Rádi Vás uvidíme.

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy na Křídlovické, jménem sdružení rodičů Křídlo a jménem Vašich dětí, kterým z vybraných finančních prostředků mimo jiné zpříjemníme a obohatíme dny strávené na naší škole, Vám děkujeme za zájem a poskytnuté finanční prostředky – Vaše děti Váš zájem ocení. Speciální poděkování pak patří Karlovi, Karle, díky.