IX.A a tvorba dadaistické básně

IX.A a tvorba dadaistické básně

HP0157Jak jsme vytvořili dadaistickou báseň? Vystřihli jsme z novin libovolná slova, vlepili jsme je vedle sebe na řádek, a to libovolně, jak nás napadlo. Utvořili jsme tak báseň, v níž je šest řádků pod sebou. Nakonec jsme fixou dopsali název a jméno autora.

HP0160HP0159HP0158HP0162