Jak jsme stavěli most

Jak jsme stavěli most

1Hlásí se vám opět naši malí Zvídálci. Tentokrát přímo ze staveniště. Věřte nevěřte, postavili jsme most, a dokonce jsme se po něm prošli. V rámci cyklu Malá technická univerzita pod vedením lektorky se děti velmi hravou formou seznámily se životem Karla IV. a jeho stavitelským počinem, který vedl ke stavbě Karlova mostu.  Dnes už vědí, že se most  nachází v Praze a teče pod ním řeka Vltava.

Takový most samozřejmě potřebuje pevné pilíře, aby odolal útokům všech nepřátel. Takže, milí stavitelé, pusťte se do práce. Jelikož jsou to děti koumavé, stavba podle plánu jen rostla. Nosné pilíře jsou připraveny a nastává pokládka cesty, po níž se bude chodit. Pozor, nesmíte chybovat, ať  je most pořádně pevný. Hurá, máme hotovo! Kdo vyzkouší most první? Pěkně do řady a jeden za druhým. Po malé opravě, která se obešla bez újmy na zdraví, opouští most poslední pěší Zvídálek.

Na závěr malí stavitelé obdrželi diplomy o zdárném ukončení stavby. Tak ať tento slavný most vydrží ještě po dlouhá staletí.

Za Klub                          Alena Nováková

2 3 4 5 6 7 8 9