záloha stránek, nejsou zde aktuální informace

Klub dětí a jejich rodičů

 TitulníVe spolupráci s Dětskou mensou byl k 27. 11. 2007 založen Klub nadaných dětí a jejich rodičů, později jen Klub dětí a jejich rodičů. Náplní tohoto klubu je zábavná a herní činnost vedoucí k rozvoji intelektových předpokladů dětí, týmové hry, exkurze a diskuzní fórum rodičů. Klub je otevřený rodičům i nadaným dětem ve věku 7 – 11 let.

Klub sdružuje děti nadané matematicky, lingvisticky, děti s bystrou logickou úvahou, děti hravé a ochotné rozšiřovat si obzory všemi směry, a to i v sociální oblasti, kdy je potřeba ve velkém kolektivu mnohdy silných osobností respektovat jeden druhého a podřídit se pravidlům vnějším i vnitřním. Činnost klubu zajišťují pedagogové naší školy. Děti a často i někteří rodiče se scházejí pravidelně každý druhý pátek v odpoledních hodinách.

Rodiče pomáhají organizovat život klubu, vedou některé schůzky, dodávají tipy pro návštěvy zajímavých míst, připravují přednášky, hrají s dětmi hry a vysvětlují jim pravidla. Klub má díky rodičům a příspěvku MENSY České republiky, s níž velmi úzce spolupracujeme, velké množství deskových her. Dále se děti rozvíjejí v oblasti intelektové i praktické, a to formou řešení problémových úkolů, kvízů, hádanek, rébusů, skládanek, prací při výukových programech… Poznávají zajímavá místa Brna a různá veřejnosti nedostupná pracoviště.

Odkaz na spolupracující organizaci
Mensa ČR

Jak to chodí letos v Klubu dětí a jejich rodičů:

Klub dětí a jejich rodičů bude otevřen i v letošním školním roce 2022/2023.

Přihlášky a více informací se dozvíte v průběhu září. Přihlášení možné do 30. září 2022.

První schůzka proběhne 14. října 2022. Více informací na plakátech u vchodů do školy.

 

Klub dětí a jejich rodičů se ve školním roce 2022-2023 otevírá opět všem šikovným, zvídavým a hravým dětem, kterým učení čehokoliv nového nedělá problémy.

Budeme se scházet každý druhý pátek (lichý školní týden) v době od 14.00 hodin do 15.15 hodin. Schůzky probíhají ve škole i mimo školu. Seznam termínů schůzek a jejich náplně najdete v odkazu Naše schůzky.

Děti, jež navštěvují školní družinu, jsou před začátkem schůzky z družiny uvolněny a po schůzce odvedeny zpět do školní družiny. Schůzky konající se mimo školu probíhají ve zvláštním režimu, který je dopředu oznámen.

Vedoucí Klubu dětí a jejich rodičů pro tento školní rok:

PaedDr. Jana Klodnerová… jana.klodnerova@jirkastibor.cz

Mgr. Terezie Veselá… terezie.vesela@jirkastibor.cz

Mgr. Aleš Kottek… ales.kottek@jirkastibor.cz

V letošním školním roce je činnost klubu doplněna možností navštěvovat kroužek Věda nás baví a prací v hodinách Mladého badatele.

Více na http://www.vedanasbavi.cz/. Koordinátor: ksvandova@vedanasbavi.cz.

Historie činnosti klubu je zmapována na našich stránkách a na stránkách Mensy ČR.

Jsme škola spolupracující s Mensou ČR.

 


Historie schůzek Klubu dětí

Zpět na Nadané děti