Co se dělo v klubu 4. listopadu 2011?

Co se dělo v klubu 4. listopadu 2011?

Tato schůzka začala v tělocvičně. Sešli jsme se a rozdělili se do skupin, v níž společně pracovali druháčci až sedmáci. Každá skupina pak ve třídě s dataprojektorem tvořila samostatně. Cílem našeho snažení bylo společně poskládat origami hlavolam.

Ve skupinkách se překládal papír a tvořily se základní dílky hlavolamu. Z těch potom postupně vznikal jeden z dílů naší společné krychle. Čas nám ubíhal velmi rychle, a tak jsme prozatím ve fázi spojování. Další schůzku nás čeká vytvoření celé skládačky.

Pokud si chcete tuto tradiční japonskou metodu vyzkoušet, návod naleznete zde.
Hlavolam
Základní díl