Kroužky anglického jazyka Cambridge English

Kroužky anglického jazyka Cambridge English

Dne 11. 10. budou zahájeny kroužky anglického jazyka Cambridge English.

Kroužek STARTERS (pro 4. r. a jazykově zdatné žáky 3. r.) bude probíhat v úterý od 13 do 14 h.

Kroužek MOVERS (pro 5. r. a jazykově zdatné žáky 4. r.) bude probíhat v úterý od 14 do 15 h.

Kroužek KET for Schools (pro 6. r., 7. r. a jazykově zdatné žáky 5. r.) bude probíhat ve čtvrtek od 14 do 15 h.

Ceny kurzů jsou:

STARTERS            4 300 Kč

MOVERS               4 400 Kč

KET for Schools   4 000 Kč

U kroužků STARTERS a MOVERS je v ceně zahrnuto celoroční kurzovné a zkouška se slevou. Kurzovné lze platit pouze na pololetí. V pololetí je možné do kurzu přistoupit a zaplatit polovinu kurzu + cenu celé zkoušky.

U kroužku KET for Schools cena zahrnuje roční kurzovné a učebnici. Kroužek bude dvouletý a zkouškou bude zakončen až na konci druhého roku, tedy školního roku 2017/2018. V případě zkoušky KET for Schools je k jejímu úspěšnému složení třeba dosáhnout alespoň 65%.

V případě zájmu kontaktujte paní uč. Vokrojovou, uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, jméno a příjmení zák. zástupce, email a telefonní číslo na zák. zástupce. To vše do pondělí 3. 10. 2016. Poté Vás kontaktuje jazyková škola P.A.R.K. kvůli přihlášce a platbě.

Váháte-li, která úroveň je pro Vaše dítě vhodná, konzultujte s vyučujícím anglického jazyka.

letacek_yle