Mámo, táto, PROČ?

Mámo, táto, PROČ?

Trápí Vás Vaše dítě neustálými dotazy, zajímá se o vše, co se kolem něho děje, škola je mu blízká a nemůže se dočkat, až poprvé otevře bránu školního vědění? Pozorujete, že vyniká v oblasti intelektuálních výkonů, tvořivosti či v oblasti umění? Vymýšlí spontánně vlastní metody počítání, nedokáže potlačit dychtivost po čtení, jeho ústa jsou chrliče otázek a úpěnlivě čeká na odpověď, mateřská škola už mu nestačí?

Přijďte do nově otevřeného klubu malých ZVÍDÁLKŮ předškoláků,

který otvíráme v říjnu ve spolupráci s Mensou na ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b. Máme dlouholetou zkušenost se vzděláváním nadaných dětí a jejich mimoškolní činností.

Klub se bude scházet jednou za čtrnáct dní v odpoledních hodinách. Nahlédneme do života školy, budeme řešit hádanky, kvízy, zkoumat přírodu, okusíme něco z chemie a fyziky, zacvičíme si, něco vyrobíme, podíváme se, jak se pracuje s interaktivní tabulí, navštívíme zajímavá místa a samozřejmě si budeme i hrát. Zároveň budete mít možnost otestování IQ vstupním testem do Mensy ČR.

V případě zájmu Vás pozveme mailem na úvodní schůzku v prostorách naší školy.

Přihlášky zasílejte na jundrov@centrum.cz

PhDr. Alena Nováková