Manuál pro tvorbu elektronických dokumentů

Manuál pro tvorbu elektronických dokumentů

Tato stránka je určena všem, žákům i učitelům, kdo chtějí psát hezky a česky. Najdete zde Manuál pro zpracování elektronických dokumentů a jejich prezentaci, vzorové práce a prezentace, logo školy, odkaz na stránky zabývající se typografií a další užitečné informace a odkazy.

Základní informace

Ke stažení

  • Svobodný a bezplatný kancelářský balík LibreOffice
    Tento kancelářský balík používáme ve škole, splňuje mezinárodní normu ISO/IEC 26300, lze v něm pracovat se soubory s koncovkou ODT, ODS, ODP, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX).
  • Prohlížeč PDF dokumentů Adobe Reader
  • Prohlížeč PDF dokumentů Foxit Reader
  • Prohlížeče dokumentů vytvořených v MS Office Word Viewer, PowerPoint Viewer

Výchozí dokumenty

  • Norma ČSN 01 6910:2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory.
  • Norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace pro řádné uvedení zdrojů, ze kterých bylo čerpáno.
  • Pravidla českého pravopisu
  • Základní typografická pravidla zajišťující lepší čitelnost a srozumitelnost dokumentu (viz http://typomil.com).

Pod čarou