Naši malí Zvídálci se na školu opravdu těší

Naši malí Zvídálci se na školu opravdu těší

1A jsou tu nejnovější zprávy ze života našich malých Zvídálků.  Tentokrát se motivem setkání stala škola. Ano, ta veselá dobrá škola, na kterou jistě všichni rádi vzpomínáme. Hned na úvod se děti seznámily s pravidly, která je třeba ve škole dodržovat. Následovala humorná hra, v níž děti hledaly slova začínající na určené písmeno. Bomba, která putovala kolem dokola, hrozila výbuchem. Honem řekni další slovo nebo vybuchne. Doufám, že věříte, že se jedná jenom o pouhou hru.  Děti se výborně bavily a jejich tvářičky zářily úsměvem. Zapomněly, že se nemá napovídat, kamaráda přece musí zachránit.

Tak, teď do skutečných školních lavic. Nezapomeň se přihlásit a nevykřikuj, já tě přece vidím, jak jsi šikovný. Pracovní listy z matematiky šly dětem výborně. Kolik, nahoře, dole, pátý, šestý, přes devátý … a máme to hotovo. Na školu se těšíme, ale k mámě domů přece trochu víc. Takže příště při stavbě mostů na viděnou.

              Za klub            Alena Nováková

2 3 4 5 6