Návštěva u primátora města Brna

Návštěva u primátora města Brna

Setkat se s primátorem města Brna, projít si reprezentační prostory, kam přicházejí významní hosté, nahlédnout do historie našeho města, to se podařilo žákům třetí třídy. Plni očekávání stáli u kašny, symbolizující dvanáct měsíců, na nádvoří Nové radnice. Mile je tu přivítala vedoucí Sekretariátu primátora Mgr. Alice Zafirelisová a prohlídka mohla začít. Po renesančním schodišti vystoupali do Rytířského sálu a měli dojem, že jsou na zámku. Atmosféra byla vskutku slavnostní. Po historickém výkladu nastal ten okamžik, který dětem nedal ani dospat. Přišel pan primátor Roman Onderka. Děti mu předaly obrázky Brna, které samy namalovaly, a listinu přání. Pokud byste čekali důležitě vzhlížející osobnost, tak byste čekali marně. Přišel milý usměvavý pán, který bez jakéhokoliv spěchu s dětmi pohovořil, dokonce jim pověděl, „jak to s tím brněnským drakem ve skutečnosti bylo“, a slíbil, že jim odpoví na jejich dotazy.

Samozřejmě nechybělo ani fotografování rukou odborné fotografky. S upřeným zrakem děti prošly další prostory radnice, včetně Sněmovního sálu a Křížové chodby, kdy si prohlédly výstavu Oldřicha Rejnuše Historické Brno v kresbách.

Na památku na toto setkání si děti odnesly balíček drobných dárků, který jim spolu s fotografiemi a vzpomínkami určitě dlouho zůstane. Děkujeme všem, kteří nám pomohli toto setkání uskutečnit.

Za III. A      PhDr. Alena Nováková