Ohlasy žáků VIII.C na návštěvu Science VIDA centra v pátek 18. 9. 2015

Ohlasy žáků VIII.C na návštěvu Science VIDA centra v pátek 18. 9. 2015

vidaNa této akci mne nejvíc potěšilo, i když jsem tam už byl, že tam byla spousta nových exponátů. Dokonce i praktický příklad Pythagorovy věty, že součet obsahů čtverců nad oběma odvěsnami se rovná obsahu čtverce nad přeponou pravoúhlého trojúhelníka. Modrá tekutina se při otáčení kola přelévala tak dlouho, až se příslušné čtverce naplnily nebo vyprázdnily. Také mne uchvátila názorná ukázka ponorky s přeplňováním vzduchových nádrží. Trochu byl problém s tím, že tam bylo celkem plno, ale to tolik nevadilo. Větší problém byl v tom, že dvě hodiny jsou na prohlídku a hrátky s pokusy málo. Takže pokud bychom tam šli znovu, tak na delší dobu.

Vojtěch Buček


Líbilo se mi, že Vida Centrum bylo tak rozlehlé, a tím pádem jsme si mohly vyzkoušet spoustu věcí. Zaujalo mě vysvětlení, jak to funguje v Bermudském trojúhelníku. Pohrály jsme si s odstředivou silou, když jsme po sobě my, holky, házely míčem a netrefily se, kam jsme chtěly. Pod mikroskopem jsme viděly zajímavé struktury obávaných pavouků. Bylo zajímavé sledovat, jak funguje naše srdce podle velkého modelu. Když tam půjdete, vyhrajete si i s obyčejnými fény, autíčky. Určitě bych moc chtěla se tam znovu podívat.

Karolina Vašková s kamarádkami


 Velmi se mi líbilo, že jsme si vyzkoušeli plno zajímavých exponátů. Dále bylo zajímavé soutěžení o plyšáky. Jednoho se mi podařilo vyhrát. Bylo to lepší než čeština. Zajímavá atrakce byla: zemětřesení nebo vymršťování papírových vlaštovek stlačeným vzduchem, či stavění hradu. Chtěl bych tam jít znovu.

Václav Kučera