Okresní (městské) kolo Pythagoriády, 41. ročník

Okresní (městské) kolo Pythagoriády, 41. ročník

Okresní kolo Pythagoriády pro žáky 5. ročníku se bude konat na naší škole ve středu 30. května 2018. Škola bude pro soutěžící otevřena od 13.25 hod.

Přivítáme všechny řádně přihlášené žáky (viz: http://www.chces-soutezit.cz). Podle organizačního řádu jiné soutěžící nemůžeme do tohoto kola Pythagoriády zařadit.

Žáci budou rozmístěni podle abecedních seznamů do jednotlivých učeben (viz seznamy ve vchodu). V prvním poschodí se žáci podepíší na prezenční listiny (seznamy jsou letos podle škol), teprve pak si mohou najít svou soutěžní učebnu.

Zahájení soutěže je ve 14.00 hod. Soutěžící budou řešit 15 úloh po dobu max. 60 minut. Žáci si s sebou vezmou psací a rýsovací pomůcky, pití a svačinu, popř. knihu na čtení, kdyby úlohy vyřešili dříve. Po dobu soutěže budou mít soutěžící vypnuté nebo ztlumené mobilní telefony a při práci nebudou používat kalkulačky.

Odcházet z učebny budou žáci až po ukončení soutěže, tedy nejdříve v 15.00 hod. Školu soutěžící opouštějí pouze v doprovodu pedagogického dozoru či rodičů.

Výsledky Pythagoriády budou zveřejněny nejpozději do týdne na výše uvedené webové adrese, najdete je také na stránkách naší školy. Vítězové budou odměněni diplomy a věcnými cenami, které si žáci budou moci vyzvednout v kanceláři naší školy od 6. června v době od 7.30 hod. do 15.00 hod.

Informace o organizaci soutěžního odpoledne získá pedagogický doprovod soutěžících v 13.45 hod. ve studovně vedle kanceláře školy (2. patro).

Mgr. Pavla Weissová